L`Actuació d’un advocat en una compra-venda d`un immoble a Mallorca entre parts alemanya i mallorquina

Print Friendly, PDF & Email

En casos jurídics que posen en relació persones de diferents països, l’advocat actua amb freqüència com interlocutor/intèrprete entre diferents cultures. Per això, sempre és important el coneixement de les llengües i cultures de les dues parts que signaran un contracte. A Mallorca, concretament en el despatx Menth, treballam en tres llengües: castellà, mallorquí i alemany.

Vaig crèixer a Alemanya i vaig aprendre com a tercera llengua viva el castellà vivint a Amèrica del Sud. Ara després de viure i treballar més de 20 anys a Mallorca, practic cada dia el mallorquí a casa amb la meva parella mallorquina.

Quan coneixes les diferències culturals, que es manifesten finalment en els djferents sistemes de dret de cada país, es pot intervenir prou ràpidament amb les explicacions que facin falta per no deixar créixer discrepàncies relevants.

Sovint un comprador alemany necessita una explicació sobre els registres espanyols de la propietat i el cadastre històricament separats i a on s’hi troben inscrites moltes vegades superfícies diferents. Aleshores convé explicar al client que no es tracta d’informacions intencionadament falses, que impedirien la compra-venda, sinó que es deu únicament al fet que mai en el passat s’havia realitzat una medició correcta o concreta.

Diferències culturals es presenten també en el tema de les herències. A Espanya i a les Illes Balears són de primera importància els fills/les filles i a Alemanya la parella és preferent i així s’articula en el dret.

Com advocat aquest coneixement es trallada a la pràctica diària i ben aviat es poden gestionar les discrepàncies legals i culturals per dur a bon port la signatura d’un contracte.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.